آموزش
شركت فنی مهندسی رسام بخار گستر در راستاي نیل به اهداف خود در جهت ارتقاء دانش فنی كاربران ، كارشناسان و كلیه
پرسنل شاغل در صنایع ، اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصی سیستم هاي بخار ، كندانس و نرم افزارهاي فنی و مهندسی می
نماید.
دوره هاي آموزشی در مجموعه شركت هاي متقاضی قابل برگزاري می باشد و بهره گیري از تجهیزات و امکانات كمك آموزشی
نظیر: نرم افزارهاي آموزشی اسلایدهاي ویژه ، فیلم هاي تخصصی ، نمونه هاي عینی تجهیزات با جداره هاي شیشه اي جهت رویت
نحوه عملکرد و مدل هاي برش خورده یادگیري و درک مطالب را براي دانش پژوهان را آسانتر می نماید.
 
 

لازم به ذکر است بسته به نیاز متقاضیان ( کارخانجات، پتروشیمی و پالایشگاه ، نیروگاه، مشاوران،... ) مفاد و عناوین دوره ها قابل تغییر می باشند. لطفاً جهت آگاهی از زمان برگزاری دوره های آموزشی، سیلابس دوره ها و رزومه اساتید با واحد آموزش شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت رسام بخار گستر می باشد .
طراحی سایت